Hur tillåter DMV testet?

Hur tillåter DMV testet?

kraven om att vidta DMV Pemit Test

Även om kraven varierar i varje delstat, mest juristictions har en ålder krav. För att ta DMV tillståndet provning skall en person vara i en viss ålder. I USA varierar denna ålder i åldrarna fjorton och sexton år. Den person som önskar ta DMV tillståndet test är att visa bevis på ålder.

Det skriftliga provet

Den typiska skriftliga Provet består av frågor som rör reglerna i vägen. För att klara DMV tillstånd testet, är förberedelse nyckeln. Studera grundläggande praxis och förfaranden för trafiksäkerheten. Förstå regler som gäller för gående och fordon. Bekanta dig med trafik riktverkan, prioritering (rätt sätt), hastighetsbegränsningar, rättsliga krav och bestraffningar. Det skriftliga provet kan bestå av frågor med flera svarsalternativ, men detta är inte alltid fallet

Identifiera vägmärken

Förstå och förstå innebörden av vägmärken. . Kom ihåg att deras form, färg och alla identifieringsmärken. Det är ganska vanligt att en DMV tillstånd test för att inkludera bilder av vägmärken. Den person som gör testet kan förlora poäng om han inte kan identifiera tecknet.

Godkänd eller underkänd

I många juristictions, består en DMV tillstånd test av tjugo frågor. För att testpersonens att klara DMV tillståndet provet skall han svara minst femton frågor korrekt. Det är viktigt att notera dock att varje juristiction har sina egna regler och normer. Studera hårt och syftar till att svara på alla frågor korrekt att se godkänd kurs.


Relaterade artiklar


hur man skriver ett brev fordon återbördande - steg för steg
hur man ska finansiera en bil med dåliga krediter i San Diego
Hur man säljer en bil med ett lån
hur man använder farthållare
hur man får på M11
hur man kör i Indonesien
hur man studera för körkortsprov
sig att uttrycka ditt ogillande av stadsjeepar
hur man får ut av en ny Auto Lease i Kalifornien
hur man gör återbetalningarna på en bil återvänt frivilligt