skälen för säkerhetsbälten

skälen för säkerhetsbälten

Nå att sätta på säkerhetsbältet är en åtgärd som bokstavligen kan rädda människors liv. Säkerhetsbältet är viktigt för allmän säkerhet ändamål, men med hjälp av någon är också den i de flesta varje stat. I februari 202C New Hampshire var den enda staten i USA som inte hade antagit ett obligatoriskt säkerhetsbälte lag för vuxna passagerare. I varje annan stat under vissa omständigheter, vuxna passagerare bär inte bilbälte kan få ett citat. Detta har orsakat fler människor att spänna upp, vilket är att rädda liv över hela nationen.

räddar liv

Användningen av bilbälte kan skydda en person från att allvarligt skadas eller dödas av slående i andra objekt inuti ett fordon, inklusive ratten, fönster och ryggar platser. En persons beslut att inte använda bilbälte kan inte bara resultera i att hans egen död utan också i döden av de andra passagerarna när han slår in dem. Säkerhetsbältet förhindrar också att en person blir kraftfullt matas ut. Studier har visat att dödligheten ökar kraftigt när en person kastas ut av ett fordon. Utmatning kan också resultera i att fästs under vraket och orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.

Förhindrar Allvarlig skada

En säkerhetsbälte är avsett att sprida effekterna av en påverkan över en större del av kroppen för att förhindra mer allvarliga skador. Tillsammans, en axel och höftbälte hålla en person i en hård sammanstötning, vilket gör att kroppen dragkraft framåt. Den värsta stöten av kraften känns i bröstet och bäckenregionen, två relativt starka delar av kroppen.

Skyddar barn

föräldrar med små barn bör se till att alla bilbarnstolar är låsta i korrekt och att små barn använder bältesstol tills minst 8 års ålder. Bältesstolar är viktiga eftersom de väcker småbarn upp så att axelremmen inte hamnar runt ett barns hals i en olycka. Det skall placeras säkert över ett barns bröst. Vuxna bör också komma ihåg att barn lär av titta på dem. Om det första en förälder gör när man reser in i en bil ligger på sitt säkerhetsbälte, är chansen att hans barn kommer att göra samma sak hela sitt liv.

Kompletterar Användning av krockkuddar

Chansen för allvarliga skador minskar avsevärt om en passagerare använder sitt säkerhetsbälte i kombination med att ha extra säkerhet för krockkuddar. Det är viktigt att notera att en krockkudde inte räcker för att skydda en individ vid en kollision. Krockkuddar hjälp mildra slaget av effekt, men inte utan en person sitter fastspänd i sin stol för att förhindra kastas ut eller trängas i fordonet.

Fördelar Ekonomi

Använda säkerhetsbälte bidrar positivt till ekonomin. Enligt National Highway Traffic Safety Administration, om alla förare och passagerare gjort det smarta beslutet att använda bilbälte, uppskattningsvis $ 50000000000 skulle kunna sparas per år. Mindre allvarliga skador skulle leda till att mindre pengar satsas på sjukvård. Arbetsgivare och arbetstagare också skulle spara pengar genom att mindre tid förloras på jobbet. När fler människor är allvarligt skadad i fordonstrafik olyckor, sjukvårdskostnader, hälso-och sjukvårdskostnader försäkring och skatt stiger.


Relaterade artiklar


skador som orsakas av säkerhetsbälten
hur du ändrar ditt bildäck på vägen
hur du skyddar dig från bilkapning
om drivrutiner "ED
kreativa sätt att spara gas
saker att göra för att spara gas
effektiviteten av rådjur visselpipor
hur man får ut av första växeln
hur snabbt gör polisbilar gå?
när ska strålkastarna slås på?