Varför min bil rök gasa ?

Varför min bil rök gasa ?

Tidiga bilar var tippad som har mindre växthusgaser än häst och vagn , men med så många bilar på vägarna idag , avgasutsläpp har stor oro för vår miljö

föroreningar i avgaser

bilavgaser innehåller flera av rökgaser , inklusive kolmonoxid och kväveoxid som kan skada miljön och människors hälsa .

Internal Combustion

En reaktion som kallas inre förbränning verk i bilmotorer , brinnande bränslen som gas och diesel för att driva verksamhet av kolvar i bilens motor .

Kolmonoxid

När en motor sägs vara " kör rik , " avgassystemet inte brinner all olja helt , och därmed skapar gas kolmonoxid .

kväveoxid

När luften inuti motorn är uppvärmd över 2000 grader Celsius ( ca 3650 grader Fahrenheit ) , en reaktion mellan kväve och syre skapar kväveoxid . Detta är en frätande och giftig gas som finns i urbana smogen .

Katalysator

katalysatorerna är avsedda att minska mängden rökgaser en bil släpper ut genom en process som omvandlar skadliga kemikalier till koldioxid och vatten .


Relaterade artiklar


Introduktion till vätgasfordon
federala bidrag för alternativa bränslen
Hur konvertera en dieselmotor till en kasserad matolja motor
hur man installerar en vätgas generator
hur man sparar på gaspriserna nu
Fördelarna med dieselfordon
hur man kan öka 2003 körsträcka tundran bränsle
Fördelarna med vätgasbilar
Skillnaderna mellan flex flerbränslemotorer & gasmotorer
om E85 kompatibel bilar