hur är fossila bränslen raffinerad ?

hur är fossila bränslen raffinerad ?

Vår moderna ekonomi körs på fossila bränslen , och det finns många steg mellan att dra olja ur marken och har en förädlad produkt som kan säljas till konsumenter . Fossila bränslen raffinaderier fabriker , svarvning råolja till insatsvaror för bensin och plast . Raffinaderier, på grund av de stora kapitalinvesteringar , måste köra nästan oavbrutet

Boiling

Det första steget i raffineringsprocessen är att koka råolja . Olika delarna av råolja har olika smält-och kokpunkter , och genom att noggrant reglera temperatur , kan du ha en del komponenter koka bort medan andra förblir flytande . Processen innebär att man går oljan genom en pipeline som löper över värmekällor som övervakas noggrant med oljan flödar i viss takt .

Vapor Capture

ångor från olika delar av råolja fångas i destillationskolonner , där de är kvar att kondensera . Temperaturen på koka-off process och höjd ( och temperaturreglering ) i destillationskolonner låta de komponenter som ska separeras efter vikt . Flytande naturgas och bensin är de lättaste , med fotogen och dieselolja om medelkraftig och smörjolja och vaxer den tyngsta . Vid slutet av processen är olja tjära och svavelföreningar tas om hand .

Cracking och behandling

Var och en av destillat av olja i allmänhet behöver någon mängd av behandling innan det blir en kommersiellt användbar produkt . Den processen kallas sprickbildning , och det använder hög värme och tryck för att bryta ner större kolvätemolekyler i mindre . De verktyg som utför krackning kallas reaktorer .

katalytisk krackningsanläggning

En av de primära krackning är katalytisk krackning, där mycket höga temperaturer , är en lågt tryck miljö och en katalysator infördes i strömmen av destillat . Detta bryter ner molekyler som skulle vara för stor i mindre bensin molekyler och tillåter konvertering av tyngre destillat i kommersiellt mer värdefull bensin .

vätesprickor

Detta är en liknande process för katalytisk krackning men använder betydligt högre tryckkärl , en något lägre temperatur och introducerar vätgas till produkten . Detta inducerar tyngre kolvätemolekyler att dela , och det är billigare i stora volymer än katalytisk krackning, om det högre tryckkärlet ökar kostnaderna förskott kapital på enheten .

Post-krackning

alkylering är en post-cracking kemisk process som förvandlar biprodukter från en krackning i bensin , utvinna mer bränsle ur raffineringsprocessen. Andra processer innehåller väte tvingar , som används för att bryta svavel obligationer i oljeprodukter och ersätta dem med väte för att göra dem brinna rent . En av fördelarna med vätgas sprickbildning är att det kombinerar detta steg med krackning . När all behandling är gjort , är de olika delarna kombineras till kommersiell bensin i standardiserade betyg och mixar .


Relaterade artiklar


om oktan booster
hur man förhindrar statisk elektricitet vid tankning din bil
myter spara om gas
premie jämfört med vanlig gas körsträcka
hur man kan beräkna gas körsträcka med det metriska systemet
att föregripa resultatet om etanol ersätter bensin
hur man gör biodiesel bränsle kit
alternativa motordrivna fordon
fossila bränslen alternativ för bilar
hur man sparar pengar på gas