hur man återställer olja ljus på en Chevy Cobalt

hur man återställer olja ljus på en Chevy Cobalt

Chevrolet Cobalt använder ett datasystem som kallas motorolja Life System som anger när du ska byta motorolja och filter. Datorn övervakar saker som motorvarv och temperaturen på motorn. Oljan liv systemet måste återställas varje gång oljan ändras för att det att noga kontrollera att motorn villkor. Den "byta olja snart" ljus kommer att stanna på hela tiden när systemet beräknar att olja livet har minskat. Återställa systemet olja liv släcks indikatorlampan.
1
Sätt in nyckeln i tändningen. . . Vrid tändningsnyckeln till "ON /RUN" utan att starta motorn.
2.
Tryck på reset och information knappar på kontrollpanelen samtidigt att gå in i personalisering menyn.

3.
Tryck på knappen Information för att bläddra igenom menyalternativen tills "Olja-Life Reset" visas.
4.
Tryck och håll återställningsknappen tills displayen visar "Bekräftat. " Detta indikerar att oljan liv systemet har återställts. Oljan släcks.


Relaterade artiklar


hur man kan kontrollera transmissionsolja på en PT Cruiser
köpa ett bilbatteri
hur Överfyll transmissionsolja
hur man byter en 2007 Chevy Cobalt oljefilter
hur man lägger en cd-spelare i en Fiat Punto
hur man ändrar Harley grepp
scooter startsvårigheter
diffbroms vs öppna standardiserade differential hantering
rensar en lätt kontrollera motorn i en PT Cruiser
Felsökning en 2000 ford balsam fokus luft